Ledelse

 

Her kan du blandt andet læse, hvem der sidder i Riddersalens bestyrelse, du kan læse teatrets vedtægter (fundats) og se dets årsberetninger.

Riddersalens bestyrelse

Teatret Riddersalen drives som en selvejende institution. For at få offentligt tilskud skal institutionen ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen skal sammen repræsentere teaterfaglig og juridisk indsigt samt indsigt i ledelse, økonomi og markedsføring.

Bestyrelsen ansætter teaterdirektøren, som udgør teatrets daglige ledelse og refererer til bestyrelsen.

  • ​Direktør Hans Henrik Munch-Jensen (formand)
  • Direktør Claus Skytt, advokaterne Foldschack og Forchhammer
  • Direktør Johanne Prahl
  • Rådmand Nikolaj Bøgh (udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse)
  • Kommunalbestyrelsesmedlem Anja Lundtoft Thomsen (udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse)
  • Medarbejderrepræsentant Anabela Lemos, Riddersalen

Økonomi og lovgrundlag

Den selvejende institution Teatret Riddersalen er Frederiksberg Kommunes lille storbyteater.

Små storbyteatre er professionelle teatre i København, Frederiksberg, Odense, Aarhus og Aalborg, der som supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense, Aalborg samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde bidrager til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

De små storbyteatres drift er helt eller delvist finansieret af den kommune, de ligger i, idet kommunen modtager tilskud fra staten. Kulturministeriet har indgået budgetaftaler om små storbyteatret med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune, Odense kommune, Aarhus kommune og Aalborg Kommune.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de statslige bevillinger til kommunerne.