Børn fra Ny Hollænderskolen går på scenen

Elever fra Ny Hollænderskolens 3. klassetrin har siden 2017 flere gange haft glæde af en tre ugers workshop kaldet Scenekunst for bedre trivsel. De har indtaget teatrets scene, idet de blev undervist af professionelle skuespillere samt en projektleder fra Riddersalen. Takket være penge fra Frederiksberg Fonden er projektet i april 2024 gjort permanent.

Skuespiller Kristine Nørgaard, en af workshoppens lærere, siger: “Nogle børn elskede at stå på scenen. Andre overvandt genertheden og lærte at stå foran publikum og sige høje, klare replikker eller spille på instrumenter – eller forstå, at der skal flere til at lave en god scene.”

På workshoppen skaber børnene små scener ud fra personlige oplevelser og fortællinger. De fremlægger scenerne, tanker bliver vendt, formen diskuteret, og børnene inspireres til flere optrin. Arbejdet bliver samlet, og forløbet rundes af med, at familier og skolekammerater ser forestillingen på Riddersalen. 

Når eleverne efterfølgende er spurgt, hvad de fik ud af workshoppen, har det gennemgående svar været, at samarbejdet i klassen er forbedret, eleverne føler sig mindre generte, de har lært at talt højt, bruge deres fantasi og byde ind med idéer. 

De gode evalueringer har ført til, at partnerskabet mellem Ny Hollænderskolen og Riddersalen er sikret en fortsættelse. Oven i købet vil projektet inkludere 4. og 5. klassetrin, så elevernes erfaringer fra 3. årgang kan få fodfæste, inden børnene rammer teenagealderen.  

Barnets stemme i verden styrkes
Scenekunst for bedre trivsel stemmer barnets instrument i en holistisk forstand. Teater skal være andet og mere end passiv underholdning. Teaterdirektør Henrik Køhler siger, at workshoppen skal skærpe elevernes appetit på kreativitet og deres glæde ved scenekunst også som udøvende.

”Vi tror på, at når børnene får lov til at mærke, hvad teatret kan gøre ved dem, på egen krop, så får de en større indsigt i og forståelse for teatret som kunstart og for, hvad kunst kan som refleksionsrum og udviklingsredskab. På den måde håber vi at knytte et livslangt bånd mellem børnene og scenekunsten. Vi får simpelthen et kvalificeret publikum ud af at arbejde med workshops for børn.”

Børn og unge udgør en fjerdedel af borgerne på Frederiksberg. De har krav på seriøse, professionelle kulturelle tilbud som brugere og som udøvere. Riddersalen kan som lille storbyteater på Frederiksberg være med til at give dem de tilbud, tilføjer Henrik Køhler.