Vision, mission og strategi

Scenekunst for børn, familier, skoler og institutioner

Med kunstnerisk og produktionsmæssig styrke, vil vi udvikle og udfordre grænserne for teater og scenekunst for børn og deres voksne med nytænkende og kreative produktioner. Det hele med respekt for teatrets mange fagligheder og kunstneriske håndværk.

Det skal ske gennem 

  • Forestillinger for børn i målgruppen under 5 år og deres voksne til både stationært og turnébrug.
  • Familie- og skoleforestillinger for målgruppen fra 5 år og deres voksne til stationært brug.
  • Frederiksbergfortællinger ved Kiosken i Lorrys Have i løbet af juni, juli og eventuelt august måned. Forestillingerne er for hele familien i alle generationer, skoler og institutioner.
  • Gæstespil med danske og udenlandske produktioner.
  • Riddersalens Teaterskole (sommerferietilbud).

Kunstnerkabareten Riddersalen

Riddersalen har ønsket at bringe traditionen med forestillinger for unge og voksne tilbage på Riddersalens scene. Frederiksberg Kommune støtter Riddersalens visioner om en revitalisering og udvidelse af teatrets profil til også at omfatte en kabaretscene.

Med kabaretscenen vil vi bygge videre på en stærk tradition gennem 120 år i Riddersalen og genskabe stemningen fra svundne tider i Lorrys gamle forlystelsesetablissement.

Hele foråret på Riddersalen er fra 2022, tilegnet én årlig teaterforestilling samt koncerter, debatter, litterære arrangementer og meget mere.

Læs mere om Kunstnerkabareten.

Samarbejder, partnerskaber, formidlingsarbejde og publikumsudvikling

Riddersalen søger til stadighed kunstnerisk inspiration og udvikling, i samarbejder lokalt og nationalt med andre teatre og scenekunstnere. Med nysgerrighed og åbenhed vil vi gå i dialog med vores publikum og søge nye måder at gøre scenekunsten meningsfuld for mange.  

Seneste samarbejdsprojekter:

Scenekunst for bedre trivsel i skolen

Ny Hollænderskolen og Riddersalen har gennemført et 3-årigt partnerskab for at undersøge hvad en kunstnerisk proces kan give elever i forhold til klassedynamikken og skolens forebyggende arbejde mod mobning. I 2019, 2020 og 2021 har alle elever fra 3. årgang på Ny Hollænderskolen gennemgået et 14 dages forløb i Riddersalen, under ledelse af en instruktør, hvor Riddersalens fagfolk og teatrets rum gav undervisningen en ny dimension. Læs mere om Scenekunst for bedre trivsel i skolen

Samarbejde med Biblioteket Frederiksberg

Vi samarbejder med Biblioteket Frederiksberg om tiltag og arrangementer der kan udvide og udvikle publikumsoplevelsen for scenekunst for børn og unge (0-16 år) på Frederiksberg, ved at eksperimentere med børns egen deltagelse i kulturoplevelser og den kunstneriske oplevelse. Aktuelt har vi fokus på fortællinger, og tilbyder aktiviteter der stimulerer fortællelysten og sætter skub i egne fortællinger, senest med Fortælleruten - en lokalhistorisk gårute på Frederiksberg.