Scenekunst for bedre trivsel i skolen

Kan kunstneriske processer gavne klassedynamikken?

Ny Hollænderskolen og Riddersalen har gennem et 3-årigt partnerskab undersøgt hvad en kunstnerisk proces kan give elever i forhold til klassedynamikken.

Formålet er, at eleverne ved hjælp af scenekunstneriske processer, lærer at se sig selv og sine kammerater i nye roller.

I 2019, 2020 og 2021 har alle elever fra 3. årgang på Ny Hollænderskolen gennemgået et 14 dages forløb i Riddersalen, under ledelse af instruktør Mikala Bjarnov Lage og projektleder Anabela Lemos. Håbet var at teatrets kreative og kropslige tilgang til arbejdet kan styrke elevernes personlige udvikling, hvor Riddersalens fagfolk og teatrets rum giver undervisningen en ny dimension.

Forløbet er et vigtigt element i skolens forebyggende mobbearbejde, med videreudvikling af trygge og tolerante fællesskaber eleverne kan lære i.

Partnerskabet bygger videre på et Kulturmakkerskab i Åben Skole regi mellem Ny Hollænderskolen og Teatret Riddersalen i efteråret 2018. Forløbet har vist at scenekunst kan åbne sindet på en helt særlig måde. Lærere og pædagoger har observeret en personlig udvikling hos eleverne, og processen har skabt nye gruppedynamikker, relationer og legeaftaler.

Formålet er at projektet kan forankre og udvikle det eksisterende samarbejde mellem lærer og pædagog, til gavn for børnenes trivsel og udvikling.

Vil du vide mere

Er du interesseret i at høre mere om Riddersalens arbejde med scenekunst på skoleskemaet, kan du kontakte projektleder Anabela Lemos på tlf. 38 87 18 19 eller via mail

TAK til Frederiksberg Fonden og til Statens Kunstfonds Huskunstnerordning som har valgt at støtte partnerskabet igennem de tre år.