Organisation og økonomi

Økonomi og lovgrundlag

Fonden/den selvejende institution TEATRET RIDDERSALEN er Frederiksberg Kommunes lille storbyteater.

Små storbyteatre er professionelle teatre i København, Frederiksberg, Odense, Århus og Aalborg, der som et supplement til landsdelsscenerne i Aarhus, Odense og Aalborg samt teatrene i Det Københavnske Teatersamarbejde bidrager til at sikre et alsidigt teaterudbud i de store bykommuner.

Teatrenes drift er helt eller delvist finansieret af den kommune de ligger i, og kommunen modtager tilskud hertil fra staten. Kulturministeriet har indgået budgetaftaler om små storbyteatre med Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Aalborg Kommune. I Århus og Odense indgår de små storbyteatre i de regionale kulturaftaler med Kulturministeriet.

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer de statslige bevillinger til kommunerne.

Årsrapport 2020/21
Årsrapport 2019/20
Årsrapport 2018/19
Årsrapport 2017/18
Årsrapport 2016/17
Årsrapport 2015/16

Riddersalens ledelse

Bestyrelsen ansætter teaterchefen, for højst 4 år ad gangen. Teaterchefen udgør ledelsen og referer direkte til bestyrelsen.  Teaterchefen har sammen med bestyrelsen det kunstneriske og økonomiske ansvar for driften.

Fundats for Teatret Riddersalen

Teaterchef Henrik Køhler. Send mail

Riddersalens bestyrelse

Teatret Riddersalen drives som selvejende institution. Det er en tilskudsforudsætning, at institutionen ledes af en bestyrelse, der tilsammen skal repræsentere teaterfaglig, juridisk, ledelsesmæssig, økonomisk og markedsføringsmæssig indsigt.

Se detaljer i Fundsats for Riddersalen

Udpeget af Frederiksberg Kommunalbestyrelse:
Nikolaj Bøgh
Anja Lundtfot Thomsen

Hans Henrik Munch-Jensen (formand), direktør
Claus Skytt, direktør, advokaterne Foldschack og Forchhammer
Anabela Lemos, kommunikation og formidling, medarbejderrepræsentant.

Desuden sidder teatrets ledelse med i bestyrelsen.